Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C

Dňa 17.10. 2023 prebiehalo školské kolo online formou. V teste najviac bodov získali dievčatá z 3.OA Barbora Čechová a Nella Lucia Rečičárová.   

Druhá a tretia časť olympiády prebiehala na pôde školy: 2. kolo bolo  zamerané na transformáciu textu a v 3. kole si mali  žiaci pripraviť  rečnícky prejav na vopred určenú tému. 

Zo 7 súťažiacich z 3.OA a 4. OA sa najlepšie darilo Barbore Čechovej, ktorá získala 48 bodov z maximálne možných 55, a postupuje do okresného kola.  Náhradníčkou sa stala Lívia Vargová s počtom bodov 44. Všetkým ďakujeme za účasť a dúfame, že sa zapoja do olympiády aj v budúcom roku.  

Zoznam súťažiacich: Barbora Čechová, Lujza Grelová, Nella Lucia Rečičárová, Lívia Vargová – všetky z 3.OA. 4.OA zastupovali: Ádám Gáspár, Samuel Gorcsos, Stela Ňaršanská. 

Exkurzia Kežmarok

Dňa 27.9. 2023 sa žiaci tretieho ročníka pod vedením svojich slovenčinárok vybrali do Kežmarku. Čo videli?  V diaľke Tatry, navštívili evanjelické lýceum, kde študovalo mnoho našich národovcov. Určite ste nevedeli, že študenti lýcea sa učili 8 jazykov: latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu, nemčinu, maďarčinu, angličtinu a francúzštinu. Jeden jazyk bol voliteľný. Naši študenti si mohli vyskúšať školskú väznicu, do ktorej sa dostali, okrem iného, za neskorý príchod do školy. Prezreli sme si aj dva evanjelické kostoly, starý artikulárny a nový murovaný. Po chutnom obede sme dorazili na  hrad a dozvedeli sa, že jeden z majiteľov uväznil manželku do hladomorne  preto, lebo si vyšla na túru do Tatier.  Bez manžela, v sprievode iných mužov. Kto chce psa  biť, palicu si nájde. Počasie nám prialo. Už sa tešíme na ďalšie zaujímavé miesta na Slovensku.

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Dňa 23.2. sme súťažili v troch kategóriách.

Výsledky:

kategória II. – žiaci 5. a 6. ročníka

1. miesto – poézia: Tereza Imrová, 1.OA

1. miesto – próza: Ladislav Harvánek, 1.OA

kategória III. – žiaci 7. – 8. – 9. ročníka

1. miesto – poézia: Barbora Čechová, 2.OA

1. miesto – próza: Júlia Schwarczová, 4.OA

kategória IV. – žiaci SŠ

1. miesto – poézia: Ema Holomaňová, 2.AB

1. miesto – próza: Andrea Kaššaiová, 2.AB

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. Ostatným ďakujeme za účasť a možno sa im zadarí v budúcom školskom roku.

Šaliansky Maťko

Minulý týždeň sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.

Prvé miesto si vybojovala povesťou Verona a v okresnom kole nás bude reprezentovať žiačka 1.OA Tereza Imrová. K oceneným patrili aj Zina Jánošíková z 2.OA a Dominik Šoltés z 1.OA.

Víťazom blahoželáme a Terezke držíme palce.

Olympiáda zo SJL – školské kolo

Výsledky:

Kategória A:

  1. miesto – Klaudia Poprocká, 3. AB
  2. miesto – Michaela Kožlejová, 3. NB
  3. miesto – Emma Károlyi, 3. A

Kategória B:

  1. miesto – Alexandra Štullerová, 1. NB
  2. miesto – Ema Holomaňová, 2. AB
  3. miesto – Tara Bednáriková, 6. OA

Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom z každej kategórie držíme palce v krajskom kole.

Kráľovná pravopisu

Naši najmladší žiaci z 1. OA majú za sebou 1. súťaž zo slovenského jazyka – Kráľ/kráľovná pravopisu. Všetci sa museli popasovať s náročným a vtipným diktátom Milana Lasicu i s niekoľkými tvorivými úlohami. Najlepšie obstála a za novú kráľovnú pravopisu bola korunovaná Rozália Adamová. Ocenenými boli aj Ondrej Ceľuch a Viktória Vagašová. Všetkým srdečne gratulujeme!