Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Dňa 23.2. sme súťažili v troch kategóriách.

Výsledky:

kategória II. – žiaci 5. a 6. ročníka

1. miesto – poézia: Tereza Imrová, 1.OA

1. miesto – próza: Ladislav Harvánek, 1.OA

kategória III. – žiaci 7. – 8. – 9. ročníka

1. miesto – poézia: Barbora Čechová, 2.OA

1. miesto – próza: Júlia Schwarczová, 4.OA

kategória IV. – žiaci SŠ

1. miesto – poézia: Ema Holomaňová, 2.AB

1. miesto – próza: Andrea Kaššaiová, 2.AB

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. Ostatným ďakujeme za účasť a možno sa im zadarí v budúcom školskom roku.

Šaliansky Maťko

Minulý týždeň sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.

Prvé miesto si vybojovala povesťou Verona a v okresnom kole nás bude reprezentovať žiačka 1.OA Tereza Imrová. K oceneným patrili aj Zina Jánošíková z 2.OA a Dominik Šoltés z 1.OA.

Víťazom blahoželáme a Terezke držíme palce.

Olympiáda zo SJL – školské kolo

Výsledky:

Kategória A:

  1. miesto – Klaudia Poprocká, 3. AB
  2. miesto – Michaela Kožlejová, 3. NB
  3. miesto – Emma Károlyi, 3. A

Kategória B:

  1. miesto – Alexandra Štullerová, 1. NB
  2. miesto – Ema Holomaňová, 2. AB
  3. miesto – Tara Bednáriková, 6. OA

Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom z každej kategórie držíme palce v krajskom kole.

Kráľovná pravopisu

Naši najmladší žiaci z 1. OA majú za sebou 1. súťaž zo slovenského jazyka – Kráľ/kráľovná pravopisu. Všetci sa museli popasovať s náročným a vtipným diktátom Milana Lasicu i s niekoľkými tvorivými úlohami. Najlepšie obstála a za novú kráľovnú pravopisu bola korunovaná Rozália Adamová. Ocenenými boli aj Ondrej Ceľuch a Viktória Vagašová. Všetkým srdečne gratulujeme!

Slovom a obrazom

Janka Šmaterová zo 4. AB sa ešte v minulom školskom roku zapojila do súťaže KSK a Centra kultúry Košického kraja Slovom a obrazom. V súťaži mali kreatívni ľudia prezentovať svoju básnickú alebo ilustrátorskú tvorbu. Z vyše 160 diel odporúčala odborná komisia tie najlepšie vydať knižne a taktiež usporiadať výstavu. Medzi tými, ktorí sa dostali so svojou básňou do publikácie, je aj Janka Šmaterová. Gratulujeme.

Olympiáda zo slovenského jazyka

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C – prebiehalo 13.10. online formou. Žiaci odpovedali na 25 testových otázok. Dňa 18.10. prebiehalo 2. kolo – transformácia textu a 3. kolo – rečnícky prejav na určenú tému. Súťažili dievčatá zo 4.OA: Natalia Hadašová, Rebeka Marešová, Vanessa Mai Nguyen, Laura Oravcová a Júlia Schwarczová. Vyhrať môže len jeden. Do okresného kola, ktoré sa bude konať 10.11., postúpila Laura Oravcová. Gratulujeme a držíme palce.

Exkurzia Kežmarok

Dňa 27.9. 2022 sa 39 študentov tretieho ročníka zúčastnilo poznávacej exkurzie. Cieľovou stanicou bol Kežmarok so známym evanjelickým lýceom, evanjelickými kostolmi a hradom. Počasie sa na nás usmialo a dáždniky sme nosili zbytočne. Najviac nás zaujal hrad a jeho zákutia a drevený artikulárny kostol , ktorý bol zaradený medzi pamiatky UNESCO. Len keby v ňom nevládla sibírska zima! Malá občerstvovacia pauza padla vhod. Domov sme sa vracali obohatení o nové poznatky.