Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny vyučujúcich v školskom roku 2021/2022:

RNDr. Agnesa Fehérová
Mgr. Zdenka Geregová
Mgr. Lenka Hézselyová
PhDr. Monika Hubáčeková
Mgr. Adriana Ivanková
PhDr. Zuzana Istvánová
Mgr. Mária Orta Perecár
Mgr. Jana Sidorová
Mgr. Lenka Šmigallová