Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny vyučujúcich v školskom roku 2019/2020:

RNDr. Agnesa Fehérová streda 8. VH, resp. štvrtok 7. VH
Mgr. Zdenka Geregová pondelok 7. VH
Mgr. Lenka Hézselyová utorok 8. VH
PhDr. Monika Hubáčeková utorok 8. VH, resp. štvrtok 8. VH
Mgr. Adriana Ivanková utorok 7. VH
PhDr. Zuzana Istvánová pondelok 7. VH
Mgr. Jana Sidorová pondelok 8. VH
Mgr. Stanislava Sivčová utorok 7. VH
Mgr. Lenka Šmigallová štvrtok 0. VH, resp. štvrtok 7. VH