Členovia

Vedúca PK:
PhDr. Zuzana Istvánová, SJL

Ostatní členovia PK:

Mgr. Etela Buzinkaiová, SJL

Mgr. Jana Compeľová, ETV

Mgr. Kvetoslava Dávidová, ETV

Mgr. Zdenka Geregová, HUV

Mgr. Lenka Hézselyová, ETV

PhDr. Monika Hubáčeková, UKL

Mgr. Adriana Ivanková, SJL, ETV

Mgr. Jana Sidorová, VYV

Mgr. Lenka Šmigallová, SJL

Mgr. Jozef Štefanko, ETV