Členovia

Vedúca PK:
PhDr. Zuzana Istvánová, SJL

Ostatní členovia PK:

Mgr. Etela Buzinkaiová, SJL

RNDr. Agnesa Fehérová, ETV

Mgr. Zdenka Geregová, HUV

Mgr. Lenka Hézselyová, ETV

PhDr. Monika Hubáčeková, UKL

Mgr. Adriana Ivanková, SJL, ETV

Mgr. Mária Orta Perecár, ETV

Mgr. Jana Sidorová, VYV

Mgr. Lenka Šmigallová, SJL