Členovia

Vedúca PK:
PhDr. Zuzana Istvánová, SJL

Ostatní členovia PK:

RNDr. Agnesa Fehérová, ETV

Mgr. Zdenka Geregová, HUV, ETV

Mgr. Lenka Hézselyová, ETV

PhDr. Monika Hubáčeková, UKL

Mgr. Adriana Ivanková, SJL, ETV

Mgr. Mária Orta Perecár, SJL

Mgr. Jana Sidorová, ETV, VYV

Mgr. Lenka Šmigallová, SJL