Akcie, Exkurzie

Exkurzia KEŽMAROK

Literárnu exkurziu do Kežmarku organizujeme  každoročne v septembri. Je určená pre žiakov 3. ročníka.

Navštevujeme tu:

  • evanjelické lýceum, kde je umiestnená najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe,
  • dva evanjelické kostoly, pričom ten drevený je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,
  • hrad, ktorý je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši.