Pripravujeme

V školskom roku 2023/2024 pripravujeme nasledujúce akcie:


Súťaž Najlepší slovenčinár pre 1. OA

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

Hľadáme literárne talenty

Návštevy Litparku

Šaliansky Maťko – školské kolo – 1. OA a 2. OA

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Číta celá škola

Návšteva divadla podľa ponuky a podmienok