Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Dňa 21.2. 2024 prebiehalo v učebni slovenčiny školské kolo HK v troch kategóriách.

Výsledky:

II. kategória: poézia – neudelené

II. kategória: próza 1. miesto Adela Liptáková, 1.OA

III. kategória: poézia:

1. m. Zina Jánošíková, 3.OA

2. m. Jana Alexandra Štěpánková, 4.OA

3. m. Tereza Imrová, 2.OA

III. kategória: próza:

1. miesto – neudelené,

2. miesto –  Ondrej Ceľuch, 2.OA

IV. kategória: poézia:

1. miesto  – Gorazd Korečko, 1.NB

2. m. Emma Károlyi, 4.A 

3. m. Peter Balušík, 1.AB

IV. kategória: próza:

1. miesto –  Andrea Kaššaiová, 3.AB 

2. m. Tamara Liptáková, 2.NB 

3. m. Nina Antesová, 1.NB a Júlia Schwarczová, 5.OA

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Súťaž prebiehala 13. a 14. 12. v dvoch kategóriách.

Víťazkou A kategórie sa stala Klaudia Poprocká zo 4.AB. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Emma Károlyi zo 4.A, Nina Mikuľáková zo 4.A, Andrea Kaššaiová z 3.AB a Daniel Šalapa z 3.A.

Víťazkou B kategórie sa stala Alexandra Štullerová z 2.NB. K úspešným riešiteľom patria: Gorazd Korečko z 1.NB, Laura Oravcová z 5.OA a Júlia Schwarczová z 5.OA.

Víťazom blahoželáme a veríme, že 1. 2. 2024 sa im bude dariť v krajskom kole. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a veríme, že sa uvidíme aj v budúcom roku na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry.

Ostatní súťažiaci: Alan Andrási, Alexandra Dankóová, Anna Ucháľová, Angelika Virosteková, Gabriela Šoltésová, Alexa Horváthová, Barbora Ivanová, Olívia Orlovská, Denisa Bognárová, Vanessa Kolesárová.

Ema opäť bodovala

XXX. ročník SFP Beniakove Chynorany

Ema Holomaňová z 3. AB obsadila 2. miesto v 1. kategórii 30. ročníka Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany, ktorý prebiehal v dňoch 8. až 10. 12. 2023 v Chynoranoch. Bodovala s básňou Mirky Ábelovej Poetický manifest. Gratulujeme a prajeme jej ešte veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C

Dňa 17.10. 2023 prebiehalo školské kolo online formou. V teste najviac bodov získali dievčatá z 3.OA Barbora Čechová a Nella Lucia Rečičárová.   

Druhá a tretia časť olympiády prebiehala na pôde školy: 2. kolo bolo  zamerané na transformáciu textu a v 3. kole si mali  žiaci pripraviť  rečnícky prejav na vopred určenú tému. 

Zo 7 súťažiacich z 3.OA a 4. OA sa najlepšie darilo Barbore Čechovej, ktorá získala 48 bodov z maximálne možných 55, a postupuje do okresného kola.  Náhradníčkou sa stala Lívia Vargová s počtom bodov 44. Všetkým ďakujeme za účasť a dúfame, že sa zapoja do olympiády aj v budúcom roku.  

Zoznam súťažiacich: Barbora Čechová, Lujza Grelová, Nella Lucia Rečičárová, Lívia Vargová – všetky z 3.OA. 4.OA zastupovali: Ádám Gáspár, Samuel Gorcsos, Stela Ňaršanská. 

Exkurzia Kežmarok

Dňa 27.9. 2023 sa žiaci tretieho ročníka pod vedením svojich slovenčinárok vybrali do Kežmarku. Čo videli?  V diaľke Tatry, navštívili evanjelické lýceum, kde študovalo mnoho našich národovcov. Určite ste nevedeli, že študenti lýcea sa učili 8 jazykov: latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu, nemčinu, maďarčinu, angličtinu a francúzštinu. Jeden jazyk bol voliteľný. Naši študenti si mohli vyskúšať školskú väznicu, do ktorej sa dostali, okrem iného, za neskorý príchod do školy. Prezreli sme si aj dva evanjelické kostoly, starý artikulárny a nový murovaný. Po chutnom obede sme dorazili na  hrad a dozvedeli sa, že jeden z majiteľov uväznil manželku do hladomorne  preto, lebo si vyšla na túru do Tatier.  Bez manžela, v sprievode iných mužov. Kto chce psa  biť, palicu si nájde. Počasie nám prialo. Už sa tešíme na ďalšie zaujímavé miesta na Slovensku.

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Dňa 23.2. sme súťažili v troch kategóriách.

Výsledky:

kategória II. – žiaci 5. a 6. ročníka

1. miesto – poézia: Tereza Imrová, 1.OA

1. miesto – próza: Ladislav Harvánek, 1.OA

kategória III. – žiaci 7. – 8. – 9. ročníka

1. miesto – poézia: Barbora Čechová, 2.OA

1. miesto – próza: Júlia Schwarczová, 4.OA

kategória IV. – žiaci SŠ

1. miesto – poézia: Ema Holomaňová, 2.AB

1. miesto – próza: Andrea Kaššaiová, 2.AB

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. Ostatným ďakujeme za účasť a možno sa im zadarí v budúcom školskom roku.