Pre maturantov

Študijné materiály

Staroveká literatúra:  staroveka_l.(4)

Stredoveká literatúra: stredoveka_literatura2011

Humanizmus a renesancia: Humanizmus_a_renesancia_nove_2019

Barok: barokova_literatura

Klasicizmus: klasicizmus(1)

Romantizmus: svetovy_romantizmus

                           slovenský romantizmus

Realizmus: Svetový realizmus

                      Slovenský realizmus

Moderna: Moderna-Krasko

Medzivojnová literatúra: avantgardy_medzivojnová poézia

                                              svetová_literatúra_1918-45

                                               slovenská_medzivojnová_próza

Literatúra  po r. 1945: Slovenská poézia po roku 1945

                                         Slovenská próza po r. 1945 (téma vojny a totality)

                                         Slovenska_proza_po_roku_1945 (1)

                                         svetová_literatúra-po_roku_1945

                                        Absurdna_drama

Vývin slovenskej drámy: Slovenska_drama_do_sucasnosti (1)

Chronológia literatúry: Prehlad_umeleckych_smerov__a (2)

Gramatika: Gramatika

                     Morfologia

                     syntax

                     Lexikálna rovina jazyka,1doc

                     jazykoveda_4.r

PFIČ (maturitná slohová práca): PFIČ