O nás

Naša predmetová komisia venuje pozornosť estetizácii odborných učební formou násteniek, ktoré pravidelne obmieňame.

Tradične organizujeme školské kolo najznámejšej recitačnej súťaže na Slovensku Hviezdoslavov Kubín.

Pre 1. ročník organizujeme literárnu exkurziu do Kežmarku a Levoče.

Spolupracujeme s LitParkom.

Vydávame školský časopis.

Každoročne organizačne zabezpečujeme návštevu Štátneho divadla v Košiciach v dopoludňajších hodinách, ale priebežne chodíme do divadla so záujemcami aj vo večerných hodinách.

Každoročne organizujeme školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Zapájame študentov do rozličných literárnych a recitačných súťaží.

Navštevujeme mesto s cieľom prepájať teóriu s praxou,  hlavne v rámci predmetu umenie a kultúra.

Zapájame  sa do súťaže Vráťme knihy do škôl.

Organizačne zabezpečujeme rozlúčku so štvrtákmi.

Pripravujeme program ku Dňu Európy.

 

„Ak čítate len knihy, ktoré čítajú všetci ostatní, dokážete myslieť len tak, ako myslia všetci ostatní.“
(Haruki Murakami)