Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C

Dňa 17.10. 2023 prebiehalo školské kolo online formou. V teste najviac bodov získali dievčatá z 3.OA Barbora Čechová a Nella Lucia Rečičárová.   

Druhá a tretia časť olympiády prebiehala na pôde školy: 2. kolo bolo  zamerané na transformáciu textu a v 3. kole si mali  žiaci pripraviť  rečnícky prejav na vopred určenú tému. 

Zo 7 súťažiacich z 3.OA a 4. OA sa najlepšie darilo Barbore Čechovej, ktorá získala 48 bodov z maximálne možných 55, a postupuje do okresného kola.  Náhradníčkou sa stala Lívia Vargová s počtom bodov 44. Všetkým ďakujeme za účasť a dúfame, že sa zapoja do olympiády aj v budúcom roku.  

Zoznam súťažiacich: Barbora Čechová, Lujza Grelová, Nella Lucia Rečičárová, Lívia Vargová – všetky z 3.OA. 4.OA zastupovali: Ádám Gáspár, Samuel Gorcsos, Stela Ňaršanská. 

Exkurzia Kežmarok

Dňa 27.9. 2023 sa žiaci tretieho ročníka pod vedením svojich slovenčinárok vybrali do Kežmarku. Čo videli?  V diaľke Tatry, navštívili evanjelické lýceum, kde študovalo mnoho našich národovcov. Určite ste nevedeli, že študenti lýcea sa učili 8 jazykov: latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu, nemčinu, maďarčinu, angličtinu a francúzštinu. Jeden jazyk bol voliteľný. Naši študenti si mohli vyskúšať školskú väznicu, do ktorej sa dostali, okrem iného, za neskorý príchod do školy. Prezreli sme si aj dva evanjelické kostoly, starý artikulárny a nový murovaný. Po chutnom obede sme dorazili na  hrad a dozvedeli sa, že jeden z majiteľov uväznil manželku do hladomorne  preto, lebo si vyšla na túru do Tatier.  Bez manžela, v sprievode iných mužov. Kto chce psa  biť, palicu si nájde. Počasie nám prialo. Už sa tešíme na ďalšie zaujímavé miesta na Slovensku.