Spomíname

100 rokov od narodenia spisovateľky Kristy Bendovej – 27. 1. 1923

100 rokov od narodenia spisovateľa pre Normana Mailera – 31. 1. 1923

100 rokov od narodenia spisovateľa Josepha Hellera – 1. 5. 1923

100 rokov od narodenia spisovateľky, nositeľky Nobelovej ceny, Wislawy Szymborskej – 2. 7. 1923

200 rokov od narodenia spisovateľa Sándora Petofiho – 1. 1. 1823

200 rokov od narodenia spisovateľa Petra Kellnera-Hostinského 6. 1. 1823