Spomíname

100 rokov od narodenia jazykovedca Jozefa Mistríka – 2.2. 1921

100 rokov od narodenia spisovateľa pre mládež Ruda Morica – 27.3. 1921

100 rokov od narodenia dramatika Ivana Bukovčana – 15.9. 1921

200 rokov od narodenia autora našej hymny Janka Matúšku – 10.1. 1821

200 rokov od narodenia jazykovedca Martina Hattalu – 4.11. 1821